लघु उद्योग कर्ज योजना

image

उद्देश :

छोट्या उद्योगातून सुरुवात करू पाहणाऱ्या नवतरुण युवकांसाठी सामान्य नागरिकांसाठी व व्यावसायिकांसाठी गुरुकृपा अर्बनची लघु उद्योग कर्ज योजना संजीवनी ठरत आहे.


पात्रता :

लघु स्वरुपातील व्यवसाय उभारणीस पात्र असलेली व्यक्ति, तरुण व व्यावसाहिक.


व्याजदर :

आवश्यक कागदपत्रे :

 1. 1 ओळखीचा पुरावा
 2. 2 रहिवासी पुरावा
 3. 3 फोटो
 4. 4 बँक पासबूक
 5. 5 वीजबिल पावती
 6. 6 व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र
 1. 7 व्यवसाय / उत्पन्न प्रमाणपत्र
 2. 8 आयटी रिटर्न्स
 3. 9 नवीन व्यवसायाचे कोटेशन
 4. 10 तपशील
 5. 11 व्यवसायाचे स्वरूप
 1. 12 तारणी मालमत्तेचा – मालकी हक्क व त्यासंबंधित कागदपत्रे
 2. 13 संबंधित विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र
 3. 14 प्रकल्प अहवाल
 4. 15 दोन जामीनदार
सूचना : नियम व अटी लागू. *