व्याज दर

योजना कालावधी व्याज दरमुदत ठेव योजना

१५ दिवस ते ६ महिने ६.५०%
६ महिने १ दिवस ते १२ महिने ७.५०%
१२ महिने १ दिवस ते १८ महिने ८.५०%
१८ महिने १ दिवस ते २४ महिने ९.५०%
२४ महिने १ दिवस ते पुढे १०.५०%

दैनिक ठेव योजना

६ महिन्यांसाठी ३%
१ वर्षासाठी ६%

आवर्त ठेव योजना

१५ दिवस ते ६ महिने ६%
६ महिने १ दिवस ते १२ महिने ७%
१२ महिने १ दिवस ते १८ महिने ८%
१८ महिने १ दिवस ते २४ महिने ९%
२४ महिने १ दिवस ते पुढे १०%
योजना
1,00,000/- 24 महिने 744/- दरमहा व्याज.
1,00,000/- 25 महिने 826/- दरमहा व्याज.
1,20,000/- 25 महिने 992/- दरमहा व्याज.
2,00,000/- 24 महिने 1,489/- दरमहा व्याज.
3,00,000/- 24 महिने 2,233/- दरमहा व्याज.
4,00,000/- 24 महिने 2,978/- दरमहा व्याज.
115 महिन्यांच्या अल्प कालावधीत तुम्हाला तुमची रक्कम दुप्पटीने वाढून मिळेल.
13,900/- रु. भरा आणि 20 वर्षानंतर मिळवा 1,00,213/- रु.
22,866/- रु. भरा आणि 15 वर्षानंतर मिळवा 1,00,606/- रु.
37,622/- रु. भरा आणि 10 वर्षानंतर मिळवा 1,01,017/- रु.
61,900/- रु. भरा आणि 05 वर्षानंतर मिळवा 1,01,430/- रु.
दरमहा भरा 1,001 आणि 73 महिन्यानंतर मिळावा 1,00,596 रु.
दरमहा भरा 2,001 आणि 73 महिन्यानंतर मिळावा 2,01,091 रु.
दरमहा भरा 3,001 आणि 73 महिन्यानंतर मिळावा 3,01,586 रु.
दरमहा भरा 4,001 आणि 73 महिन्यानंतर मिळावा 4,02,081 रु.
1,00,000/- रु. भरा आणि 24 महिन्यानंतर मिळवा 1,18,025/- रु.
1,00,000/- रु. भरा आणि 24 महिन्यानंतर मिळवा 1,20,027/- रु. (जे. ना.)