वैयक्तिक कर्ज योजना

image

सूचना : नियम व अटी लागू. *

उद्देश :

सर्वसामान्य व्यक्तींच्या तात्काळ गरजा पूर्ण करण्यासाठी मदत होते.


उदा. :

घरगुती वस्तु , घराचे बांधकाम, पर्यटन, वैयक्तिक खर्च, गुरुकृपा अर्बनला स्वीकार्य अशा कोणत्याही उद्देशासाठी.


पात्रता :

कायम नोकरीतील पगारदार नोकरवर्ग, स्वयंम रोजगारी व्यक्ति किमान उत्पन्न/ वेतन रु.15000/- दरमहा.

व्यावसायिक व्यक्ती : कमीत कमी १ वर्ष त्याच व्यवसायामध्ये कार्यरत असावे.


व्याजदर :

आवश्यक कागदपत्रे :

  1. 1 ओळखीचा पुरावा
  2. 2 रहिवासी पुरावा
  3. 3 फोटो
  1. 4 बँक पासबूक
  2. 5 व्यवसाय / उत्पन्न प्रमाणपत्र
  3. 6 दोन जामीनदार