वेतन कर्ज योजना

image

सूचना : नियम व अटी लागू. *

उद्देश :

नोकरदार व्यक्तींना शक्यतो कमी वेतनामुळे कर्ज मिळणे हे अडचणीचे ठरते. त्यामुळे कमी वेतन असणाऱ्यांना देखील गुरुकृपा अर्बनची वेतन कर्ज योजना फायदा घेता येईल व आपली भांडवलाची कमतरता भरून काढता येईल.


पात्रता :

 1.   पगारदार व्यक्ती: कमीत कमी एक वर्षासाठी त्याच संस्थेमध्ये कार्यरत असावे.
 2.   किमान उत्पन्न दरमहा रु. १५०००/-

व्याजदर :

आवश्यक कागदपत्रे :

 1. 1 ओळखीचा पुरावा
 2. 2 रहिवासी पुरावा
 3. 3 फोटो
 4. 4 बँक पासबूक वरील नोंदी
 1. 5 वीजबिल पावती
 2. 7 नोकरीचे नियुक्ती पत्र
 3. 8 वेतन प्रमाणपत्र
 1. 9 फॉर्म क्रं.16
 2. 10 हमी प्रमाणपत्र
 3. 11 दोन जामीनदार