मॉर्टगेज कर्ज योजना

image

उद्देश :

व्यवसायात किंवा एखाद्या विशिष्ट वेळी भांडवलाची गरज भासल्यास स्थावर मालमत्ता तारण ठेऊन आपल्याला सहज कर्ज उपलब्ध होते व भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यास मदत होते.


व्याजदर :

आवश्यक कागदपत्रे :

 1. 1 ओळखीचा पुरावा
 2. 2 रहिवासी पुरावा
 3. 3 फोटो
 4. 4 बँक पासबूक
 5. 5 सातबारा
 1. 6 इतर बँक / संस्थेचे एनओसी
 2. 7 ले-आऊट नकाशा
 3. 8 झोन प्रमाणपत्र
 4. 9 शोध अहवाल
 5. 10 तारण मालमत्तेचे मूल्यांकन
 1. 11 उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
 2. 12 वेतन/ व्यवसाय प्रमाणपत्र
 3. 13 मालमता मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र
 4. 14 करभरणा पावती
 5. 15 दोन जामीनदार

EMI Calculator
सूचना : नियम व अटी लागू. *