दैनिक ठेव खात्यावरील कर्ज योजना

image

  1. 1. दैनिक बचत ठेव खात्यावर जमा असलेल्या रकमेच्या 90% खातेदाराला कर्ज मिळू शकेल.

पात्रता :

किमान तीन महीने खाते असणे आवश्यक.

व्याजदर :

सूचना : नियम व अटी लागू. *