गृहउद्योग कर्ज योजना

image

उद्देश :

आजच्या आधुनिक युगात उद्योग व्यवसायाचे प्रमाण फार झपाट्याने वाढत आहे. यात असेही काही उद्योग आहेत जे की घरच्या घरी राहून घरातील सदस्यांच्या एकजुटीतून उभारता येतात. त्यासाठी गृहउद्योग कर्ज कुटुंब व महिला यांच्या सक्षमीकरणात मोलाची भुमिका बजावत आहे.


पात्रता :

व्यावसायिक कुटुंबातील पाच व्यक्तींचा समूह किवा एकत्र व्यवसायिक कुटुंबातिल महिलांचा समूह


व्याजदर :

आवश्यक कागदपत्रे :

  1. 1 ओळखीचा पुरावा
  2. 2 रहिवासी पुरावा
  3. 3 वीज बिल
  4. 4 फोटो
  1. 5 उत्पन्न प्रमाणपत्र
  2. 6 अहवाल
  3. 7 प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
  1. 8 व्यवसायाचे नोंदणी प्रमाणपत्र प्रकल्प
  2. 9 दोन जामीनदार
सूचना : नियम व अटी लागू. *