सोने तारण कर्ज योजना

image

उद्देश :

अचानक उद्भवणाऱ्या आर्थिक अडचणींवर मदत म्हणून सोने तारण कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे कमी वेळात आर्थिक प्रश्न सुटतील.


व्याजदर :

पात्रता :

  1. 1. बचत खाते आवश्यक
  2. 2. सोन्याची ऐवज
  3. 3. व्हॅल्युएशन प्रमाणपत्र.

आवश्यक कागदपत्रे :

  1. 1 ओळखीचा पुरावा
  2. 2 रहिवासी पुरावा
  1. 3 फोटो
  2. 4 स्टॅंप पेपर
  1. 5 सोने खरीदीची पावती/ बिल
  2. 6 दोन जामीनदार
सूचना : नियम व अटी लागू. *