दैनिक ठेव खाते

image
कालावधी व्याजदर
6 महिन्यासाठी 3%
1 वर्षासाठी 6%

आवश्यक कागदपत्रे :

  1. ओळखीचा पुरावा
  2. रहिवासी पुरावा
  3. फोटो