चालू ठेव खाते

image

चालू ठेव खात्यांचे वैशिष्टे:


  1. आधुनिक बँकिंग सुविधा जसे की, चेक बूक, NEFT/RTGS, सुविधा उपलब्ध.
  2. जास्त मर्यादे पर्यंत सुलभ रितीने व्यवहार करता येणार.

आवश्यक कागदपत्रे :

  1. 1 ओळखीचा पुरावा.
  2. 2 रहिवासी पुरावा.
  3. 3 फोटो.
  4. 4 व्यवसायाचा पुरावा.