व्यावसायिक कर्ज योजना

image

सूचना : नियम व अटी लागू. *

उद्देश :

व्यवसाय छोटा असो की मोठा व्यवसायामध्ये भांडवलाचा प्रश्न आला की त्यासाठी पैशांची गरज ही भासतेच म्हणून आपल्या व्यावसायिक स्वप्नांची गरज पूर्ण करण्यासाठी व स्वावलंबी बनवण्यासाठी आम्ही व्यावसायिक कर्जाला प्राधान्य दिले आहे.


पात्रता :

प्रकल्प अहवाल, व्यवसायाविषयी माहिती, वैयक्तिक माहिती.


व्याजदर :

आवश्यक कागदपत्रे :

 1. 1 ओळखीचा पुरावा
 2. 2 रहिवासी पुरावा
 3. 3 फोटो
 4. 4 बँक पासबूक
 1. 5 उत्पन्न प्रमाणपत्र
 2. 6 व्यवसाय नोंदणी पत्रक
 3. 7 आयटी रिटर्न्स
 4. 8 नवीन व्यवसायाचे कोटेशन
 1. 9 व्यवसायाचे स्वरूप
 2. 10 तारणी मालमत्तेचा – मालकी हक्क व त्यासंबंधित कागदपत्रे.
 3. 11 दोन जामीनदार